Baraginėje – nauja sporto aikštelė!

NAUJIENOSPROJEKTAI

4/29/2022

Nelikus kadaise buvusios senosios krepšinio aikštelės, kaime ne vienerius metus buvo jaučiamas sporto aikštyno trūkumas. O šiuo metu esanti tinklinio aikštelė yra nusidėvėjusi ir neatitinkanti keliamų standartų. Todėl buvo nuspręsta įrengti šiuolaikišką ir standartus atitinkančią sporto aikštelę, kuri galėtų būti pritaikoma įvairioms sporto šakoms.

Įrengus naująją sporto aikštelę tikimasi didinti gyventojų užimtumą, sveiką gyvenseną, atsirastų galimybė organizuoti sporto renginius. Šiuo metu aikštynas yra pritaikytas žaisti krepšinį, tačiau ateityje galės pasitarnauti ir kitoms sporto šakoms įrengiant papildomą infrastruktūrą.

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą ,,Sporto aikštelės įrengimas Baraginės kaime”. Projektas teikiamas pagal ,,Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos” VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2. Projektu siekiama sudaryti sąlygas sportuoti kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojams, pagerinant infrastruktūrą – įrengiant krepšinio aikštelę.