PAŽINTINIS MARŠRUTAS

ISTORIJOS PUSLAPIAIS

We have made quality our habit. It’s not something that we just strive for – we live by this principle every day.

While most of the things about the creative process will be forgotten, the excellence of our products and services will be remembered. 

Paminklas, skirtas Baraginės kaimo 225 metų sukakčiai

We have made quality our habit. It’s not something that we just strive for – we live by this principle every day.

Paminklas, skirtas Baraginės kaimo 225 metų sukakčiai

Minint Baraginės kaimo 225-mečio jubiliejų, Baraginės kaimo gyventojų ir bendruomenės iniciatyva iškilo paminklas šiai sukakčiai paminėti.

Paminklas pastatytas ir pašventintas 2007 metais, Baraginės kaimo šventės metu.

Baraginės kaimo kryžius

1989 metais kryždirbio J. Mickevičiaus padarytas Baraginės kaimo kryžius. Vietą šiam kryžiui parinko kaimo gyventojai, svarstydami, kur perkelti senąjį kaimo kryžių.

Prie kryžiaus vyksta įvairūs Valstybinių švenčių minėjimai, gegužės ir birželio mėnesių sekmadieniais yra giedamos litanijos.

Skulptūra „Rūpintojėlis“

2022 metais kaimo pašonėje iškilo Ramučio Karpavičiaus skulptūra „Rūpintojėlis“, skirta Baraginės kaimo 245 metų sukakčiai. Tai – autoriaus dovana kaimo jubiliejaus proga.

Rūpintojėlio žvilgsnis yra nukreiptas į kaimą ir yra tarsi prižiūrėtojas ir ramybės puoselėtojas, saugantis Baraginės kaimą ir jo gyventojus nuo negandų ir kitų blogybių.

Baraginės kaimo bendruomenės vėtrungė

Kaip vėtrungės nuo senų senovės yra laikomos įrankiu, leidžiančiu nustatyti vėjo kryptį, taip ir Baraginės kaimo bendruomenės vėtrungė turi tarsi simbolinę reikšmę – lyg pučiantys vėjai kviestų sugrįžti namo, į gimtinę. O vėtrungės stulpas papuoštas Baraginės kaimo herbu.

Skulptūros autorius - Jonas Dulinskas.

Nykštuko Baraginio skulptūra

Nykštuko Baraginio skulptūra vaizduoja kadaise Baraginėje gyvenusį nykštuką Baraginį. Sakoma, jog patrynus nykštukui delnus, išsipildo net ir pačios didžiausios žmogaus svajonėmis, tik tam yra viena sąlyga – svarbiausia tikėti savo svajone.

Skulptūros autorius – Ramutis Karpavičius.

Eglės žalčių karalienės skulptūra

Eglės žalčių karalienės skulptūra yra sukurta pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvais. Skulptūra vaizduoja laukiančią Eglę, stebinčią Baraginės kaimo centre esantį tvenkinį, lyg lauktų savo Žilvino, atplaukiančio pieno puta.

Skulptūros autorius - Kęstutis Varnagiris.

Gulbių šeimos skulptūra

Artūro Zienkos gulbių šeimos skulptūra yra sukurta pasakos „Bjaurusis ančiukas“ motyvais. Skulptūroje vaizduojama gulbių šeima, kuri parodanti šeimos, bendruomenės darną ir bendrystę. Vaikams ant skulptūros yra įrengtos sūpynės, kuriomis galima pasinaudoti.

Paminklas partizanams Petrui Šližauskui ir Pypkei Arūnui - Uranui

1948 m. sausio 23 d. apie 22 val. Geležinių kaime buvo nušauti du partizanai - Petras Šližauskas ir Pypkė Arūnas (54 kuopos 1 būrio vadas - Uranas).

Partizanų atminimui jų žūties vietoje buvo pastatytas paminklas.

Paminklinis akmuo kun. Juozui Montvilai atminti

Juozas Montvila – kunigas, spaudos darbuotojas, žinomas dėl savo pasiaukojimo skęstant laivui „Titanikas“. Skęstant „Titanikui“, kunigas atsisakė vietos gelbėjimo valtyje ir iki pat laivo nuskendimo klausė išpažinčių, ramino likimo draugus.

Kunigo atminimui jo gimtinėje 2012 metais buvo pastatytas ir pašventintas paminklinis akmuo.

Sienos piešinys „Mūsų dienos kaip šventė, kai žydėjimas vyšnios...“

Tai – Ievos Olimpijos Voroneckytės piešinys, puošiantis Marijampolės kultūros centro Baraginės skyriaus sieną. Piešinys sukurtas remiantis Julijos Daniliauskienės karpinių motyvais.